Er woont iemand anders in mijn hoofd - Zoersel
Samen met het college van burgemeester en schepenen van Zoersel en woonzorgcentrum De Buurt
nodig ik u graag uit op de inhuldiging van mijn nieuwste beeld:
ʻEr woont iemand anders in mijn hoofdʼ
op zondag 24 november 2013 om 11 uur
in het woonzorgcentrum De Buurt
Kermisplein 9
Zoersel
uw aanwezigheid kan u bevestigen voor 20 november 2013 via gemeente@zoersel.be